Právní upozornění

Sekyt Art Studio poskytuje informace a produkty, které jsou k dispozici na této webové stránce a to za následujících podmínek. Vstupem na tyto stránky souhlasíte s těmito podmínkami.

Sekyt Art Studio si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, změnu produktů, služeb, cen uvedené na této webové stránce kdykoliv, na základě vlastního uvážení, bez předchozího upozornění. Sekyt Art Studio si vyhrazuje právo požadovat všechny opravné prostředky dostupné podle zákona a ve vlastním kapitálu za jakékoliv porušení těchto podmínek.

Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Copyright.

Informace na těchto webových stránkách jsou chráněna autorskými právy. Pokud to není výslovně povoleno, nesmí být žádná část této webové stránky distribuována nebo reprodukována žádnými prostředky, nebo v jakékoliv formě, bez předchozího písemného svolení společnosti Sekyt Art Studio

 

COPYRIGHT NOTICE

© 2000-2023 Sekyt Art Studio, Pod Písečnou 652/9, 182 00, Praha 8 - Troja, Česká republika.

Všechna práva vyhrazena.